Rhannau rhydd, creu adnodd fforddiadwy i’ch clwb.

Mae defnyddio rhannau rhydd o fewn eich clwb yn ffordd wych o adeiladu cyfleoedd hwyliog, creadigol a difyr ar gyfer chwarae plant. Gellir cael cronfa o adnoddau yn fforddiadwy trwy rodd i’ch lleoliad.

  • Cadwch focs yn eich mynedfa fel y gall rhieni/gofalwyr gyfrannu darnau rhydd neu eitemau ailgylchadwy a fydd yn ddiogel ac yn hwyl i blant yn eu chwarae. Bydd hyn yn cadw eich adnoddau rhannau rhydd yn amrywiol yn ogystal ag arbed ar gyllideb adnoddau eich clwb.
  • Darparwch restrau o eitemau yr ydych wedi gwneud asesiad risg ohonynt ar gyfer eich lleoliad a diweddarwch hyn yn rheolaidd.

Gweler yr adnodd gan Creative star learning am syniadau ar sut y gallwch fynd ati i gael rhannau rhydd ar gyfer eich lleoliad.

I ddod yn fuan!   Adnodd ‘10 Ffordd i ddarparu rhannau  rhydd yn eich clwb’

Rhestr Adnoddau  Chwarae Rhannau Rhydd ar gyfer Datblygu’ch Darpariaeth Awyr-Agored (creativestarlearning.co.uk)