Hyffordiant ar-lein newydd i Leoliadau Gofal Plant, Chwarae a’r Blynyddoedd Cynnar

Gan DARPL (Diversity and Anti-Racism Professional Learning)

Cyfres Uwch Arweinwyr ym maes Gofal Plant, Chwarae a’r Blynyddoedd Cynnar – Cyfres 2

Ebrill 26ain

Mai 17eg

Mai 24ain

Pob un 6.30yh-8yh

 

Bydd cyfieithiadau ac Saesneg a Chymraeg yn fyw, ynghyd ag adnoddau, yn y digwyddiad hwn.

Mae i gyfres Uwch Arweinydd y dysgu proffesiynol hwn dri sesiwn sy‘n dadansoddi gwrth-hiliaeth ac yn ymchwilio i gamau y gellid eu cymryd gan Uwch Arweinwyr a’r Lleoliad / Rheolwyr y Ddarpariaeth. Bydd yn edrych ar ddiwylliant y sefydliad, effaith hiliaeth ar lesiant a bywydau Pobl Dduon, Asiaidd a phobl Leiafrifol Ethnig eraill, ac ar bolisïau a gweithdrefnau a allai effeithio’n andwyol ar bobl o gefndiroedd ddi-Wyn.

DARPL Cyfres Uwch Arweinwyr ar gyfer Gofal Plant, Chwarae a’r Blynyddoedd Cynnar – Tocynnau Cyfres 2, Dydd Mercher, Ebrill 26 2023 am 18:30 | Eventbrite