Y DHG

Da iawn chi, yr holl leoliadau sydd wedi cwblhau eich DHG. Llwyddodd canran enfawr o 97% i’w cyflwyno o fewn y terfyn amser a roddwyd.