Gwaith Chwarae Ymarferol – Mehefin 24ain 2023

Yn agored i bob dysgwr a lleoliad sy’n aelod fwynhau sesiwn Gwaith Chwarae Ymarferol hwyliog ac ymgysylltiol, Dydd Sadwrn Mehefin 24ain , 10yb – 1yh. Caerbryn, Sir Gaerfyrddin

Dowch i rwydweithio, chwarae gemau, rhoi cynnig ar ambell i sgil Gwaith Chwarae a chael hwyl.
Bydd hefyd ddigon o gyfleoedd i rannu eich arferion a myfyrio gyda gweithwyr chwarae eraill.

Bydd cyfyngiad ar niferoedd, felly archebwch eich lle yn awr i osgoi cael eich siomi.

Meini prawf cymhwyster – Prentisiaid ac aelodau yn unig.

Gwaith Chwarae Ymarferol – Mehefin 24fed – Clybiau Plant Cymru (CY)