Hyrwyddo Gwrth-Hiliaeth yn y Sector Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Gwaith Chwarae

Darllenwch y blog yma gan un o Ymddiriedolwyr Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs  – a Gweithiwr Chwarae, Areatha Comanescu, i ddod i wybod mwy am bwysigrwydd gwrth-hiliaeth a rôl newydd Areatha fel Mentor Gwrth-Hiliol Cymunedol y sector Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Gwaith Chwarae.   

Mae’r cyrsiau hunanastudio isod wedi eu darparu gan cwlwm mewn perthynas â DARPL er mwyn cyflwyno’r cysyniadau o arferion gwrth-hiliol. Mae dwy gyfres hyfforddi, un wedi’i hanelu at Uwch Arweinwyr ac un wedi’i hanelu at Ymarferwyr yn y maes Gofal Plant a  Chwarae. 

Adnoddau Ymarfer Gwrth-hiliol | Cwlwm