Cau Dros Dro neu Gau Brys Lleoliad Gofal Plant neu Chwarae

Rydym wedi gweithio gyda’n partneriaid yn Cwlwm i ddiweddaru canllawiau, er mwyn helpu lleoliadau i baratoi ar gyfer cau eu lleoliad dros dro neu ei gau ar frys, yn unol â chanllawiau mwyaf diweddar Llywodraeth Cymru i’r sector ar gynllunio  mewn argyfwng.     

Gall amgylchiadau na chafodd eu  rhagweld godi o e.e. tywydd eithafol, lledaeniad haint, colli cyfleustodau neu weithgaredd troseddol. Bydd y canllawiu’n gymorth ichi gynllunio ar gyfer y camau a fydd yn ofynnol, yn ystod, neu’n  syth ar ôl  argyfwng neu ddigwyddiad sy’n bygwth eich  busnes arferol, ac yn dod â’r holl wybodaeth at ei gilydd mewn un lle.

Adnoddau | Cwlwm