Cynorthwyo seyfllfa ariannol teuluoedd drwy eich clwb

Mae eich Clwb  yn debygol o fod yn darparu gwasanaeth hanfodol a chyson i deuluoedd, yn darparu cyfleoedd chwarae o ansawdd i blant wrth gefnogi teuluoedd i barhau i weithio, cynyddu eu horiau a hyfforddi. Mae  darparu gwasanaeth fforddiadwy a hygyrch i deuluoedd yn heriol yn ystod yr amserau hyn sy’n heriol yn economaidd ond mae nifer o bethau  y gallwch eu gwneud i helpu.

Cefnogwch rieni i Gofrestru i gael Gofal Plant Di-dreth (i leoliadau sy’n gofrestredig ag AGC yn unig).  Drwyddo gall rhieni hawlio hyd at £2,000.00 y flwyddyn  y plentyn tuag at ffioedd gofal plant.

Am fwy o syniadau ac awgrymiadau dilynwch ein cyfres  ’10 Ffordd .…’ ac fe welwch sut y gallwch gefnogi teuluoedd sydd yn eich clwb.

10 ffordd o gefnogi teuluoedd.

A ydych chi’n hyrwyddo gofal Plant Di-dreth?  – Clybiau Plant Cymru (CY)

Apply for Tax-Free Childcare – GOV.UK (www.gov.uk)