Yr Addewid Cymraeg

Yn rhan o’n hymrwymiad i darged Llywodraeth Cymru o 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, mae’n bleser mawr gennym eich cyflwyno i’r Addewid Cymraeg.

Mae’r Addewid Cymraeg yn ffordd i leoliadau Gofal Plant a Chwarae gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg ac arddangos sut maent yn gweithio tuag at y Cynnig Gweithiol drwy rannu’r gwaith yn ddarnau hawdd eu trin.

Cysylltwch â’ch Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant am fwy o wybodaeth.

I wybod mwy