Clwb Hwb – Canlyn y Llif – Marchnata Hwylus 22/05/2024

£0.00

Ar-lein. 18:30-19:30

Nifer:

Disgrifiad

Ymunwch â ni i ennill cefnogaeth a ffyrdd newydd brwdfrydig o farchnta eich Busnes Gofal Plant, sef eich Clwb All-Ysgol. Yn ein Clwb Hwb y mis yma byddwn yn canolbwyntio ar sut y gallwch dyfu a chynyddu’r niferoedd sy’n bresennol yn eich clwb. Ydych chi’n targedu’ch marchnata yn y lle cywir i rieni newydd wybod am eich bodolaeth yn eu cymuned leol? A oes ffordd newydd, ddeinamig ond hawdd i adael i rieni newydd wybod ble’r ydych chi a’r hyn y gallwch ei wneud? Ymunwch â ni i drafod y pwnc cyffrous hwn a hefyd i rannu eich profiadau eich hunain ag eraill.

Ar-lein. 18:30-19:30