Dyfarniad Lefel 2 mewn Arferion Gwaith Chwarae- Gwynedd (Welsh Medium) 03/06-22/07

£0.00

03/06, 10/06, 17/06, 24/06, 08/07, 15/07, 22/07
Gwynedd 12:30-15:00

Nifer:

Disgrifiad

Mae hwn yn gwrs arweiniol da iawn i Waith Chwarae, â’i gymysgedd o wybodaeth ymarferol a damcaniaethol.

Nid oes unrhyw ofynion cymwysterau parthed cymhwyso cyhyd â’ch bod dros 16 mlwydd oed.

03/06, 10/06, 17/06, 24/06, 08/07, 15/07, 22/07 Gwynedd 12:30-15:00