Clwb Hub- Cryfder Cymunedol – Sgiliau Pwyllgor- 20/06/2024

£0.00

Ar-lein. 18:30-19:30

Nifer:

Disgrifiad

Ydych chi’n datblygu neu wedi sefydlu Pwyllgor sy’n cyflenwi Clybiau Gofal Plant Allysgol yn eich cymuned leol? Oes arnoch angen cefnogaeth, arweiniad neu ddim ond clust cyfeillgar i’ch helpu ar hyd y ffordd, gan atgyfnerthu’ch amcanion a’ch helpu i ddilyn canllawiau SMART yn eich cyflenwad a’ch canlyniadau? Ymunwch â’n Swyddogion Datblygu Busnesau Gofal Plant profiadol, a all wrando ar eich heriau a’ch cefnogi i wneud yn sicr bod eich llywodraethiad yn gryf. Gallwn eich cyfeirio at adnoddau er mwyn sicrhau bod gennych yr oll y bydd eu hangen arnoch i symud ymlaen neu roi ail wynt i strwythur eich pwyllgor fel bod pob aelod unigol yn glir ynghylch eu rolau a’u cyfrifoldebau.

Ar-lein. 18:30-19:30