Dyfarniad Lefel 2 mewn Arferion Gwaith Chwarae- 16/07-27/08 Caerphilly (20711)

£0.00

18:30-21:00 Caerphilly
16/07-27/08

Nifer:

Disgrifiad

Mae hwn yn gwrs arweiniol da iawn i Waith Chwarae, â’i gymysgedd o wybodaeth ymarferol a damcaniaethol.

Nid oes unrhyw ofynion cymwysterau parthed cymhwyso cyhyd â’ch bod dros 16 mlwydd oed.

16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 13/08, 20/08, 27/08 18:30-21:00 Caerphilly.

Cymhwystra:

Yr hawl i weithio a byw yng Nghymru

Wedi’ch cyflogi mewn lleoliad gofal plant neu chwarae neu wirfoddoli.

Dros 16 mlwydd oed

Ddim eisoes ar Gwrs wedi’i Gyllido gan Lywodraeth Cymru