DARPL Cyfres ar Wrth-Hiliaeth i Ymarferwyr Gofal Plant, Chwarae a’r Blynyddoedd Cynnar- 01/05-15/05.

£0.00

01/05/24, 08/05/24, 15/05/24
Ar-lein. 18:30-20:30

Nifer:

Disgrifiad

Mae i gyfres dysgu proffesiynol DARPL CPEY i Ymarferwyr dri sesiwn sy’n dadansoddi gwrth-hiliaeth ac yn archwilio camau y gellir eu haddasu i leoliadau gofal plant, gwaith chwarae, gwarchod plant ac addysg y blynyddoedd cynnar. Mae’r gyfres yn archwilio i effiath hiliaeth ar lesiant a bywydau pobl Dduon, Asiaidd ac o Leiafrifoedd Ethnig eraill, a’r materion a allai gael effaith niweidiol ar blant ifanc a‘u teuluoedd. Drwy archebu lle ar y cwrs hyfforddi hwn rydych yn ymrwymo i fod yn bresennol yn y gyfres gyfan.

Mai’r 1af, 8fed 15fed 18:30-20:30 ar-lein trwy Zoom
1st, 8th 15th May 18:30-20:30 online via Zoom