Dyfarniad Lefel 2 mewn Arferion Gwaith Chwarae- 28/06-12/07- Powys (20701)

£0.00

09:30-15:30 Powys
28/06, 05/07, 12/07

Nifer:

Disgrifiad

Mae hwn yn gwrs arweiniol da iawn i Waith Chwarae, â’i gymysgedd o wybodaeth ymarferol a damcaniaethol.

Nid oes unrhyw ofynion cymwysterau parthed cymhwyso cyhyd â’ch bod dros 16 mlwydd oed.

28/06, 05/07, 12/07 09:30-15:30 Powys

Cymhwystra:

Yr hawl i weithio a byw yng Nghymru

Wedi’ch cyflogi mewn lleoliad gofal plant neu chwarae neu wirfoddoli.

Dros 16 mlwydd oed

Ddim eisoes ar Gwrs wedi’i Gyllido gan Lywodraeth Cymru