Gwaith Chwarae Ymarferol- Caerdydd 18/05/2024

£0.00

Dydd Sadwrn 18/05/2024 10:30-13:00.
Caerdydd
Meini prawf cymhwyster – Prentisiaid yn unig ac Aelodau yn unig

Nifer:

Disgrifiad

Yn agored i bob dysgwr a lleoliad sy’n aelod fwynhau sesiwn Gwaith Chwarae Ymaraferol hwyliog ac ymgysylltiol, Dydd Sadwrn 18/05/2024 , 10.30yb – 1yh.

Dowch i rwydweithio, chwarae gemau, rhoi cynnig ar ambell i sgil Gwaith Chwarae a chael hwyl. Bydd hefyd ddigon o gyfleoedd i rannu eich arferion a myfyrio gyda gweithwyr chwarae eraill. Bydd cyfyngiad ar niferoedd, felly archebwch eich lle yn awr i osgoi cael eich siomi.

I weithwyr chwarae a gweithwyr chwarae sy’n hyfforddi, aelodau a dysgwyr fel ei gilydd, dowch i wneud rhywfaint o waith chwarae ymarferol gan rwydweithio â gweithwyr chwarae a lleoliadau eraill. Bydd yno dân gwersyll, gemau a chwarae allan gyda’r elfennau.

Os yw gofal plant yn eich rhwystro rhag mynd, rhowch wybod i ni ac fe allwch ddod â nhw gyda chi.

Meini prawf cymhwyster – Prentisiaid yn unig ac Aelodau yn unig