Dyfarniad Cwrs Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae- 07/08-02/10 (20910)

£0.00

07/08 – 02/10 6.30pm-8.30pm Ar-Lein

Nifer:

Disgrifiad

Mae hwn yn gwrs ardderchog i unrhyw un sydd â Lefel 3 mewn gofal plant, Gwaith Ieuenctid, Ysgol y Goedwig neu Gefnogi Dysgu.

Y mae’n adeiladu ar eich gwybodaeth bresennol ac yn eich helpu i ddeall egwyddorion, damcaniaethau a dulliau gwaith chwarae. Bydd y cwrs yma’n eich cymhwyso ar gyfer Gwaith Chwarae Lefel 3 mewn unrhyw leoliad.

07/08, 14/08, 21/08, 28/08, 04/09, 11/09, 18/09, 25/09, 02/10 6.30pm-8.30pm Ar-Lein

Cymhwystra:

Yr hawl i weithio a byw yng Nghymru

Wedi’ch cyflogi mewn lleoliad gofal plant neu chwarae

Dros 18 mlwydd oed

Ddim eisoes ar Gwrs wedi’i Gyllido gan Lywodraeth Cymru

Yn hoffi’r rhain?