Dyfarniad Cwrs Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae- 09/05-11/07

£0.00

09/05- 11/07 Ar-lein 1pm-3pm

Nifer:

Disgrifiad

Mae hwn yn gwrs ardderchog i unrhyw un sydd â Lefel 3 mewn gofal plant, Gwaith Ieuenctid, Ysgol y Goedwig neu Gefnogi Dysgu.

Y mae’n adeiladu ar eich gwybodaeth bresennol ac yn eich helpu i ddeall egwyddorion, damcaniaethau a dulliau gwaith chwarae. Bydd y cwrs yma’n eich cymhwyso ar gyfer Gwaith Chwarae Lefel 3 mewn unrhyw leoliad.

09/05, 16/05, 23/05, 06/06, 13/06, 20/06, 27/06, 04/07, 11/07- 1pm-3pm Ar-lein

Cymhwystra:

Yr hawl i weithio a byw yng Nghymru

Wedi’ch cyflogi mewn lleoliad gofal plant neu chwarae

Dros 18 mlwydd oed

Ddim eisoes ar Gwrs wedi’i Gyllido gan Lywodraeth Cymru

Yn hoffi’r rhain?