Dyfarniad Lefel 2 mewn Arferion Gwaith Chwarae- Caerdydd (Cymraeg-Welsh Medium)) 28/05-30/05 (20713)

£0.00

28/05, 29/05, 30/05
Caerdydd 09:00-16:00

Nifer:

Disgrifiad

Mae hwn yn gwrs arweiniol da iawn i Waith Chwarae, â’i gymysgedd o wybodaeth ymarferol a damcaniaethol.

Nid oes unrhyw ofynion cymwysterau parthed cymhwyso cyhyd â’ch bod dros 16 mlwydd oed.

28/05, 29/05, 30/05
9:00-16:00 Caerdydd