Sesiwn Gwaith Chwarae Ymarferol yn rhad ac am ddim Mehefin 24ain 2023

Bydd yr uchod ar agor i’r holl ddysgwyr a lleoliadau aelodau fwynhau sesiwn Gwaith Chwarae Ymarferol hwyliog a dengar, Ddydd Sadwrn 24 Mehefin, 10yb -1yh, Neuadd Caerbryn, Sir Gaerfyrddin SA18 3DX.

Dewch i rwydweithio, chwarae rhywfaint o gemau, rhoi cynnig ar rywfaint o  sgiliau Gwaith Chwarae a chael ychydig o hwyl. A chewch ddigon o gyfleoedd i rannu ymarfer a myfyrio gyda chyd weithwyr chwarae eraill.

Archebwch yn awr ar y ddolen isod rhag ichi gael eich siomi.

Gwaith Chwarae Ymarferol – Mehefin 24ain – Clybiau Plant Cymru (CYM)