Adroddiad yr Arolwg Clybiau Cenedlaethol

Diolch i chi, y 298 o glybiau a ymatebodd i’n harolwg.

Rydych wedi dweud wrthym fod heriau i’r sector o ran  cynaladwyedd.

Fodd bynnag, y mae’n gadarnhaol nodi bod mwy ohonoch nag erioed o’r blaen wedi adrodd eich bod wedi cofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru, ac i gael Gofal Plant Di-dreth a’r Cynnig Gofal Plant, er mwyn gwella fforddiadwyedd a chynaliadwyedd lleoliadau.

Os hoffech fwy o wybodaeth ar sut i gofrestru neu i gael cymorth trwy gyllid, gall ein Swyddogion Datblygu Busnesau Gofal Plant eich cefnogi trwy’r broses.

Cysylltu – Clybiau Plant Cymru (CY)

Darllenwch yr adroddiad llawn yma