Dyfarniad Lefel 2 mewn Arferion Gwaith Chwarae- 18th April-23rd April- Y Fflint

£0.00

10:00-15:00.
18/04/24, 19/04/24, 23/04/2024

Nifer:

Disgrifiad

Mae hwn yn gwrs arweiniol da iawn i Waith Chwarae, â’i gymysgedd o wybodaeth ymarferol a damcaniaethol.

Nid oes unrhyw ofynion cymwysterau parthed cymhwyso cyhyd â’ch bod dros 16 mlwydd oed.

18/04/2024, 19/04/2024, 23/04/2024. 10:00-15:00
Fflint.

Cymhwystra:

Yr hawl i weithio a byw yng Nghymru

Wedi’ch cyflogi mewn lleoliad gofal plant neu chwarae neu wirfoddoli.

Dros 16 mlwydd oed

Ddim eisoes ar Gwrs wedi’i Gyllido gan Lywodraeth Cymru