Pleidleisiwch ar-lein yn awr am y gwobrau Clwb All-Ysgol, Gweithiwr Chwarae a Dysgwr y Flwyddyn 2024

Mae’n bleser mawr gennym gyhoeddi bod y pleidleisio ar gyfer Gwobrau Gofal Plant All-Ysgol 2024 bellach ar agor. Mae’r pleidleisio ar gyfer Clwb y Flwyddyn, Gweithiwr Chwarae’r Flwyddyn a Dysgwr y Flwyddyn sydd ar y rhestr fer yn awr ar agor tan Ddydd Mercher 26 Chwefror 2024 a bydd y rhestr lawn o enillwyr pob un o’n 10 categori gwobrau yn cael ei chyhoeddi yn ein Cynhadledd a Seremoni Wobrwyo All-Ysgol.

Cliciwch yma i bleidleisio dros enillydd gwobr Clwb All-Ysgol y Flwyddyn 2024.
Cliciwch yma i bleidleisio dros enillydd gwobr Gweithiwr Chwarae’r Flwyddyn 2024.
Cliciwch yma i bleidleisio dros enillydd gwobr Dysgwr y Flwyddyn 2024.

 

Archebwch yma am noson o ddathlu a  gwybodaeth gan amrywiaeth o siaradwyr a chyfleoedd i gysylltu.